FANDOM


Kislev - kraina ze świata Warhammera. Wzorowana na Rosji, Polsce, Wielkim Księstwie Litewskim, Ukrainie i dawnych plemionach słowiańskich i mongolskich.

Kislev położony jest na północnym-wschodzie, w mroźnych i surowych krainach. Stanowi granicę miedzy Imperium, a Krajem trolli i Chaosem. Na zachodzie rozciąga się Morze Szponów, a od wschodu wznoszą się Góry Krańca Świata. Przez Kislev przepływają dwie większe rzeki: Urskoj - dopływ Talabeku i Linsk. Klimat jest dość chłodny, choć na południu rok jest cieplejszy. Północny Kislev to krainy jałowe i zimne. Lud tam mieszkający (głównie plemiona Ungołów) prowadzi koczowniczy tryb życia. Gospodarka skierowana jest głównie na rolnictwo.

Ludność Kislevu z pobłażaniem obserwuje mieszkańców Imperium. Małomówni i trochę gburowaci Kislevczycy, spędzili wiele lat na walce z Chaosem. Trudne warunki spowodowały, że mieszkańcy Kislevu są zahartowani i odporniejsi od "południowców". Są gościnni, bowiem wierzą, że gość w domu zapewnia łaskę boga ogniska domowego Dazha. Kislevczycy są potomkami ludzkich plemion Kurganów. W ich tradycji wciąż pozostaje wiele zwyczajów po przodkach. Na czele państwa stoi car. Jedną z głównych jednostek bojowych Kislevu są "skrzydlaci jeźdźcy" wzorowani na polskich husarach.

Główny bóg Kislevczyków to Ojciec Niedźwiedzi Ursun. Niedźwiedzie to zwierzęta czczone niegdyś przez Gospodarów. Dazh, wspomniany wcześniej bóg ogniska domowego, jest drugim ważnym opiekunem Kislevczyków. Według legend to właśnie on dał im sekret ognia. Gdy Kislev idzie walczyć, to wielu z ludzi modli się do Tora - boga błyskawic i grzmotów. Tymczasem południowi mieszkańcy modlą się czasami do Taala i Ulryka. Wciąż ważnym dla nich jest kult duchów.

Ciekawostki

Kislev ma z Polską wiele wspólnego np. nazwy miast. Występuje tam m. in. Tczew, Rzepin, Piast, Zwolen, Zabów (Żabów), Kujavia i Nidzica, a także naszych wschodnich i południowych sąsiadów; Praag, Brześć, Koniecpole, Pskov (Psków), czy Dubna.