FANDOM


Bohater - osoba, która odznaczyła się niezwykłymi czynami, męstwem i ofiarnością dla innych ludzi, także główna postać w utworzem literackim, filmie itp.

Osoby będące bohaterami często doczekują sie poświęconym im dzieł literackim, opowieści w postaci legend, mitów czy epopei. W wielu przypadkach opisywani bohaterowie nie musieli w ogóle istnieć w rzeczywistości, lub ich istnienie jest wątpliwe.

Istniejący w zachowanych w kulturze dziełach czy opowieściach bohaterowie są zazwyczaj osobami, które działają zgodnie z przyjętymi imperatywami kulturowymi i są wzorcami moralnymi dla społeczności. Pełnią także często funkcję wychowawczą w socjalizacji jednostki. W mitologiach bohaterowie są osobami, które zazwyczaj potrafiły dokonać czynów, jakie przysługują tylko bogom.

WykrzyknikUwaga! To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.